Co je

Rooibos

Je rooibos účinný proti rakovině?

Tři roky nazad zveřejnila konečně Jihoafrická asociace pro boj s rakovinou (CANSA) souhrnnou studii mapující možnosti použití nápoje roiboos v pro nás zatím nevýhodném boji s touto nevyzpytatelnou chorobou. Na výsledky této konkrétní práce čekaly netrpělivě vědecké kapacity po celém světě: kdyby kvůli ničemu jinému, tak proto, že rooibos je levné, dostupné a čistě přírodní léčivo. A musíme říct, že hlavně pokud jde o prevenci rakoviny (a rozhodně se to netýká jen jí) jsou zjištěné závěry pro rooibos velmi, velmi příznivé a povzbudivé.

Velké naděje byly k rodině rooibosu upírány také kvůli nedávnému boomu roiboosu zeleného. Předchozí vědecký zájem u něj potvrdil vysokou koncentraci látek podstatných právě pro prevenci rakoviny a i pozitivně ovlivňují její léčbu. Jsou sice obsaženy i v klasickém červeném rooibosu, ale v míře o něco menší.

Krom dalších velmi slibných skutečností bylo zjištěno, že zelený rooibos, tedy ten nefermentovaný, umí výrazně zpomalit další růst rakovinných buněk.

Čajovníkovec, z něhož se roiboos získává (respektive jeho listy, abychom byli zcela přesní) obsahuje velké množství flavonoidů. To jsou sekundární metabolity s velmi silným antioxidačním účinkem. A jsou to právě ony flavonoidy, kterým je připisována velká řada pozitivních účinků na lidské zdraví. Kromě samotné rakoviny ulevují také cukrovkářům, nemocným Alzheimerem, těm, kteří trpí na srdce či oběh.

Dle samotných autorů studie stačí přitom na plné využití preventivních efektů roiboosu vlastně jen velmi málo – zapojit do jídelníčku a pitného režimu takových pět až šest šálků denně. To zaručuje dostatek denního přísunu glutationu, antioxidantu, který vyrábí naše tělo samotné a kterému byla již v minulosti prokázána silná schopnost, díky které umí čelit rozvoji rakoviny v lidském těle.

Samotný rooibos umí dle dosavadních závěrů spektra vědců a lékařů zápolit s rakovinami aspoň pěti způsoby a další se asi ještě objeví.

V první řadě zabraňuje poškození lidské DNA a mutagenezi. Skrze to přímo omezuje jak výskyt, tak míru buněčných změn a tím pádem eliminuje možnosti, kterými může rakovina bujet. To vše díky obsahu quercetinu, orientinu a luteolinu, tedy látkám vyplavujícím z těla volné radikály, které mají právě poškozování DNA člověka na svědomí.

Za druhé pomáhá roiboos zastavovat buněčné změny, které mohou vést k rozvoji rakoviny tam, kde už k poškození struktury DNA, takže mají větší šanci stát se pro tělo nebezpečnými. Navíc zabraňuje v další reprodukci buňkám, které už rakovinné jsou – pomáhá tak předcházet tvorbě nádorů.

Kromě těchto přímých zásahů a vytváření štítů kolem buněk již poškozených podporuje rooibos hlavně správné fungování orgánů, které jsou z hlediska boje s rakovinami podstatné – tedy zejména jater. Zvyšuje schopnost vyplavovat z těla usazeniny a nežádoucí látky (které mohou pro rakovinu připravovat vhodný terén) a také pomáhá se vznikem přirozených antioxidantů přímo v játrech.

Podle všech těchto výzkumů již uskutečněných je rooibos pro lékařskou obec velmi vítaným a čistě přírodním spojencem hlavně v oblasti prevence zhoubných onemocnění. Skutečnost, že je velmi dostupný, lehký na přípravu a příjemný na konzumaci a další použití, je o to vítanější pro běžného smrtelníka.